Gezondheidscheck

De natuurlijke weg naar gezondheid

Gezondheidspraktijk Linda WilleSNEL INZICHT IN DE STATUS VAN UW GEZONDHEID MET DE GEZONDHEIDSCHECK!!!


De Gezondheidscheck is inclusief:

- Energetisch Morfologische Bloedtest, super uitgebreide bloedtest, bestaande uit 3 delen: basis hematologie, levend bloed analyse en energetische analyse (tekorten, orgaanfucties, intoleranties etc. Zie een voorbeeld hier via : Voorbeeld uitslagformulier EMB test

Intake consult: verzamelen van gegevens over uw gezondheid, zoals klachten, ziektegeschiedenis, medicatie, supplementgebruik, voedingspatroon etc.

- PH test

- Bloeddruk meting

- Meten saturatie en hartslag

- BMI

- Adviesconsult plus bespreken uitslagen (voedingsadvies, leefstijladvies, supplementadvies, indien nodig ook evt. homeopathie e.d.)


Kosten: Gezondheidscheck € 175,-   

Bespreken uitslag en behandelplan € 57,-

Afspraak 1 : intake consult inclusief bloedafname (enkel uit vinger) en alle metingen / testen en voedingsadvies

Afspraak 2: uitslag bloedtest bespreken en het advies en behandelplan.

(bovendien kunnen de kosten voor de consulten vaak (deels) vergoed worden via uw aanvullende zorgverzekering)


Energetisch Morfologische bloedtest


Door onze bloedvaten stroomt dagelijks 7000 liter bloed rond met een uiterst waardevolle lading.


Zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen vervoert het vasculaire systeem van orgaan tot orgaan, van cel naar cel. Het bloed bereikt elke afgelegen uithoek van ons lichaam, van onze teennagels tot onze haarwortels. Het bloed is niet alleen transportmiddel maar ook temperatuurregelaar en middelpunt van ons afweer- systeem. Bloedtesten in de reguliere zorg kan bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen.


Deze link geeft de details van hoe de uitslag van een EMB test eruit ziet, met o.a.: 


         - Trombocyten (aantal bloedplaatjes)

         - Rode bloedcellen (erytrocyten)

         - Witte bloedcellen (leukocyten)

         - Hemoglobine (Hb)

         - Hematociet (Ht)

         - Mean Corpuscular Volume (MCV)

         - Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)


Maar uit het bloed kan veel meer informatie gehaald worden. Een geheel andere holistische benadering van een bloedonderzoek kan preklinische belastingen & energetische belastingen aantonen.. De uitslag van de EMB test geeft veel waardevolle en bruikbare informatie over meridiaan- en pathologische verstoringen van het lichaam. Ook de volgende waardes worden o.a. gemeten (inmiddels is de test enorm uitgebreid, klik op het voorbeeld hierboven in de tekst over de EMB test):


          - Vrije radicaal belasting

          - Leverbelasting

          - Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)

          - Parasiet belastingen

          - Virale belastingen

          - Bacteriële belastingen

          - Schimmel belastingen

          - Adrenale Status

          - pH balans

          - B12-status

          - Vitaminen status

          - Mineralen status

          - Spoorelementen status

          - Toxische belastingen

          - Geopatische stress

          - Pancreasinsufficiëntie


We voeren de test uit met een prikpen waardoor er druppels bloed uit de vinger komen en deze worden opgevangen via een klein pipetje in een klein buisje. Tevens worden enkele bloeddruppels verzameld op een glaasje. Dit wordt in een pakketje opgestuurd naar het lab. De uitslagen zijn na een week binnen en zowel energetisch als morfologisch gevalideerd. Ze zullen in een volgend consult besproken worden en dienen als leidraad voor adviezen, interpretatie en behandelplan.

Van een paar druppels bloed uit de vinger is het dus mogelijk om uitgebreide informatie te krijgen over de toestand van het lichaam. U kunt hierdoor efficiënter en korter behandeld worden.


Kosten enkel EMB test bij vervolgconsult € 125,-, uitslag en behandelplan € 55,-

Deze test wordt  in combinatie met een consult gedaan, zodat de uitslagen compleet met alle informatie over uw gezondheid geinterpreteerd kunnen worden en zo een optimaal behandelplan opgesteld kan worden.

Deze prijs is exclusief consultprijs.


Eventueel is het mogelijk om na ca. 12-16 weken opnieuw te testen, om de vooruitgang in het bloed te kunnen zien.


Copyright © All Rights Reserved